Film – Opłatek Maltański z 2004 roku – jest pierwszym filmem instruktażowych i informacyjnym. W spotkaniu uczestniczył JEm. ks. Franciszek Kardynał Macharski. Spotkanie odbyło się w Pałacu Pugetów w Krakowie.

 


Film – Opłatek Maltański z 2012 roku pokazuje przebieg najważniejszych etapów spotkania wigilijnego, które odbyło się w Krakowie w Restauracji u Pollera. Jest to druga wersja filmu instruktażowego.

 

 


Film – Zakon Maltański na świecie i w Polsce
realizacja Jarosław Mańka

Polska, al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków

- PARTNER -