WSPARLI NAS

2014

sponsorzy_2014

 

 

Dzieło Opłatka Maltańskiego w 2013 roku wsparli sponsorzy:

sposnorzy2013

 

 

darczyńcy:

– Agnieszka i Piotr Rozwadowcy

– Iwona i Jerzy Meysztowicz

 

partnerzy:

partnerzy_2013

oraz partnerzy instytucjonalni:

 partnerzy-2013

 

Dzieło Opłatka Maltańskiego w latach 2002-2013 wsparli:

sponsorzy_2001_11

 

oraz partnerzy instytucjonalni:

instytucjonalni-2011g08

oraz:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Myślenicach

– Miejski Ośroek Pomocy Społecznej w Katowicach