DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM, SPONSOROM I INSTYTUCJOM!

2015

sponsorzy_2015

Gospodarze – restauratorzy

gospodarze_restauratorzy_2015


2014

sponsorzy_2014


2013

sposnorzy2013

darczyńcy:

– Agnieszka i Piotr Rozwadowcy

– Iwona i Jerzy Meysztowicz

 

partnerzy:

partnerzy_2013

 oraz partnerzy instytucjonalni:

 partnerzy-2013


2002 – 2013

sponsorzy_2001_11

 

oraz partnerzy instytucjonalni:

instytucjonalni-2011g08

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Myślenicach

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach