DARCZYŃCY


Paweł Gieryński

Dzieło Opłatka Maltańskiego w 2013 roku wsparli sponsorzy:

sponsorzy-om-2013b

darczyńcy:

- Agnieszka i Piotr Rozwadowcy

- Iwona i Jerzy Meysztowicz

 

oraz partnerzy:

partnerzy-2013

 

Dzieło Opłatka Maltańskiego w latach 2002-2012 wsparli:

sponsorzy_2001_11

 

oraz partnerzy instytucjonalni:

instytucjonalni-2011g08

oraz:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Myślenicach

- Miejski Ośroek Pomocy Społecznej w Katowicach