2002 – 2013

sponsorzy_2001_11

 

oraz partnerzy instytucjonalni:

 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Myślenicach

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -