Aktualności

WADOWICE! – 15.12.2016

22/12/2016 


15 grudnia 2016 roku w Wadowicach odbył się po raz piąty Opłatek Maltański.

W Restauracji Graniczna zorganizowano przedświąteczne spotkanie dla osób potrzebujących, rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych i niepełnosprawnych, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami – będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorami spotkania wigilijnego byli: Związek Kawalerów Maltańskich oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach. W sumie do wigilijnego stołu zaproszono 60 osób w tym 10 dzieci. Opiekę duszpasterską podczas całego spotkania sprawował ks. infułat Jakub Gil. W spotkaniu udział wzięli: Z-ca Burmistrza Ewa Całus, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach wraz z zespołem pracowników zaangażowanych w przygotowanie uroczystości, jak również Anna Łodzińska, Rafał Górski – człnkowie Zakonu Maltańskiego.
Wyjątkową chwilę dzielenia się opłatkiem oraz tradycyjną wieczerzę wigilijną uświetniło wspólne śpiewanie kolęd.
Zwieńczeniem wieczoru, ku ogromnej radości naszych najmłodszych gości, było przybycie Świętego Mikołaja w asyście dwóch aniołków, który każdemu dziecku wręczył imienną paczkę z prezentami. W tym dniu Mikołaj nie zapomniał również o naszych dorosłych gościach. Dzięki szczodrości darczyńców mogliśmy każdemu uczestnikowi wieczerzy wręczyć świąteczną paczkę.

Wioletta Koźbiał – pracownik MOPS Wadowice

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -