Aktualności

SZTANISZÓW/JELENIA GÓRA 19.12.2016

23/12/2016 


Dnia 19 grudnia 2016 r. w pałacu w Staniszowie została zorganizowana uroczysta kolacja wigilijna „Opłatek Maltański”. Spotkanie zostało zainicjowane przez Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod patronatem honorowym JE ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, JE ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz JE ks. Kardynała Kazimierza Nycza.

Patronat honorowy nad spotkaniem wigilijnym w Staniszowie objął JE ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Aleksander hr. Tarnowski – Prezydent Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Marcin Zawiła Prezydent Miasta Jelenia Góra, który był reprezentowany przez Pana Andrzeja Marchowskiego, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych. Opiekę duszpasterską sprawował Dziekan Dziekanatu Mysłakowice ks. Prałat Mieczysław Bętkowski. Zakon Maltański reprezentował Pan Michał Kwilecki – koordynatot Opłatka Maltańskiego we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Właściciele Pałacu Staniszów, Państwo Agata i Wacław Dzidowie do zorganizowania uroczystości udostępnili restaurację pałacu oraz zasponsorowali kolację wigilijną. Pan Wojciech Chadży dofinansował zakup słodyczy oraz wkładu żywnościowego do paczek dla dzieci i osób dorosłych.

Kolacja została przygotowana dla 75 osób objętych wsparciem MOPS w Jeleniej Górze i 15 osób korzystających z pomocy GOPS w Podgórzynie. Celem uroczystości było podtrzymanie tradycji wigilijnej, integracja uczestników, a przede wszystkim sprawienie im radości. Spotkanie miało szczególne znaczenie dla osób samotnych, które odczuły rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Osoby biorące udział w kolacji kolędowały wraz z zespołem muzycznym „Kresowianie i Górale”, dzieliły się opłatkiem i wspólnie spożyły potrawy wigilijne. Nie zabrakło wizyty Św. Mikołaja, który obdarował dzieci obfitymi paczkami ze słodyczami i zabawką, a dorosłych produktami spożywczymi na okres świąt.

Uczestnicy spotkania „Opłatek Maltański” wyrazili zadowolenie oraz wdzięczność za możliwość udziału w kolacji wigilijnej i otrzymane podarunki. Podziękowania kierowane do organizatorów i sponsorów były najwspanialszą nagrodą za pracę włożoną w przygotowanie oraz organizację spotkania.

Ewa Saran

Dorota Stoppel

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -