Aktualności

Podsumowanie 21 edycji akcji – wielkie podziękowania!

27/01/2023 


PODSUMOWANIE OPŁATKA MALTAŃSKIEGO 2021 – WIELKIE PODZIĘKOWANIA!

21 edycja akcji odbyła się w 32 lokalizacjach w formie: spotkania przy stole wigilijnym, jako punkt odbioru wsparcia, jako dowóz darów do miejsc zamieszkania podopiecznych.

Pomoc została przekazana dla 3565 osób w potrzebie, w tym 2750 osób dorosłych i 815 dzieci, w większości osób dorosłych, schorowanych, niepełnosprawnych, żyjących w skrajnej biedzie lub osób bezdomnych, ale także do rodzin, dla których spotkanie, wsparcie rzeczowe dla dzieci stanowiło istotną pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia.

Z 32 miast, w 28 udało się zorganizować spotkanie przy wigilijnym stole, w 4 miastach (Warszawa, Wadowice, Toruń, Tomaszów Lubelski) jako punkt odbioru wsparcia lub dowóz darów do domów, w niektórych miastach projekt uwzględnił 2 formuły wsparcia: zarówno spotkanie przy stole świątecznym, jak i dostarczenie paczek do domów, np. w Krakowie Opłatek odbył się w Hotelu Polskim, ale cześć darów wolontariusze zawieźli do domów osób niepełnosprawnych. 

Nowe miasta, w których został zorganizowany Opłatek Maltański, to 4 miasta na Ukrainie: Sambor, Mościska, Krasiłów, Borysław oraz 1 miasto w Polsce – Tomaszów Lubelski.

Wszystkie miejscowości otrzymały wsparcie rzeczowe od Jeronimo Martins (z wyjątkiem Londynu), 9 miast otrzymało wsparcie od firmy LOBO z Krakowa (produkty spożywcze), 10 miast otrzymało wsparcie od firmy Bahlsen (ciastka). Pozostałe wsparcie w postaci wyposażenia paczki, posiłku, organizowane było przez koordynatorów lokalnych (wpłaty i darowizny rzeczowe otrzymane od lokalnych firm lub instytucji) oraz przy wsparciu koordynacji centralnej (darowizny i wpłaty od sponsorów globalnych, które uzupełniały ewentualne potrzeby lokalne).

W planie jest podziękowanie darczyńcom w formie dyplomów, ale także w formie spotkania corocznego dla organizatorów i sponsorów. Data planowana jest na wrzesień 2023.

Otrzymana darowizna rzeczowa została w całości przekazana podopiecznym Opłatka Maltańskiego, a były to produkty spożywcze przekazane od firm sponsorujących oraz pochodzące ze zbiórek żywności, które odbyły się
w Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Nowym Targu w grudniu 2022 roku. W skład darowizny rzeczowej wchodzą także produkty zebrane podczas zbiórek publicznych lub przekazane koordynatorom akcji: odzież, kosmetyki, publikacje dla dzieci, zabawki, przybory szkolne, druk zaproszeń i plakatów w niektórych miejscowościach, przygotowanie posiłku wigilijnego przez restauracje.

Otrzymana darowizna finansowa pokryła koszty zakupu produktów do paczek dla podopiecznych z całej Polski oraz z Ukrainy, koszt posiłku dla podopiecznych, produkcję toreb maltańskich na prezenty dla wszystkich miast, produkcję opłatka, zwrot kosztów podróży dotyczących organizacji OM i kosztów paliwa za transport darów.

WOLONTARIAT

W akcji wzięło udział 250 wolontariuszy z całej Polski. W  liczbie tej ujęci są wolontariusze pomagający
w organizacji Opłatka Maltańskiego, w tym pracownicy MOPS oraz koordynatorzy i wolontariusze działający
w strukturach Zakonu Maltańskiego.

PATRONAT HONOROWY
Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich JE Jacek Tarnowski
oraz Ambasador Zakonu Maltańskiego JE Niels Lorijn. Patronat honorowy z ramienia Kościoła w poszczególnych miastach objęli biskupii diecezjalni.

MEDIA: Akcję także wsparły media TVP Kraków, Radio Kraków, Radio EM, TVP Katowice, Radio Warszawa, , Stella TV,  StaloweMiasto.pl, Stalówka.Net, Tygodnik ziemi chrzanowskiej „Przełom”, Chrzanowska Telewizja Lokalna, Podhale24.pl, Tygodnik Podhalański, Razem z Tobą, Tarnowska TV , Gazeta „TEMI”, Dziennik Toruński – Nowości TV Toruń, Interaktywna Telewizja Regionalna Wadowice, Kronika Beskidzka, Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Radio Rodzina, Radio Via, Portal EKAI, Portal terazkrosno.pl, Gość, Strimeo TV.

SPONSORZY: Akcję wsparło około 250 sponsorów i darczyńców – firmy, osoby prywatne oraz instytucje. 

21 edycję można uznać jako wydarzenie w pełni zrealizowane, a było to możliwe dzięki wspaniałym koordynatorom lokalnym, darczyńcom i wolontrauszom. Serdecznie dziękuję współorganizatorom – Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej za piękne, wieloletnie działania, zaangażowanie i tyle dobra!

A edycję 22! uważam już za otwartą, szukamy wsparcia, planujemy miejsca i czas! 

Hanna Wesołowska-Starzec

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -