Aktualności

OPŁATEK MALTAŃSKI WE WROCŁAWIU – 7 GRUDNIA 2015

08/12/2015 


Zakon Maltański zorganizował po raz pierwszy we Wrocławiu Opłatek Maltański przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Opłatek Maltański – coroczna, świąteczna akcja charytatywna polegająca na organizacji spotkań wigilijnych dla najbardziej potrzebujących – odbył się z udziałem i pod patronatem Arcybiskupa Wrocławskiego Ks. Józefa Kupnego, Wice Prezydent Wrocławia Pani Anny Szarycz. Patronatu udzielił Prezydent Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander Tarnowski, którego reprezentował Członek Zakonu Pan Michał Wodzicki. W Opłatku udział wzięła również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Józefiak-Materna oraz Koordynator Ogólnopolski Opłatka Pani Hanna Wesołowska-Starzec.

Beneficjentami Opłatka i Kolacji było 100 osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim rodziny wielodzietne i samotne matki z dziećmi.

Podczas spotkania wigilijnego Św. Mikołaj Biskup wręczył 67 dzieciom paczki świąteczne, a Chór Akademii Muzycznej im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją Pani Agnieszki Franków-Żelazny uświetnił koncertem całość wydarzenia.

Opłatek odbył się w Dworze Polskim, którego właściciele – gospodarze – sponsorowali kolację! Pragniemy podziękować sponsorom, darczyńcom oraz wolontariuszom z MOPS-u oraz przyjaciołom, którzy pomagali przy obsłudze Opłatka i pakowaniu paczek świątecznych.

Sponsorami projektu Opłatka Maltańskiego we Wrocławiu byli: Archicom, Biedronka, BSO Prawo i Podatki, Dolnośląskie Młyny, Donimirski hotele i konferencje, Grupa Luxmed, Jeronimo Martens, KIM – Bezglutenowa Piekarnia, KPMG, Sonko, State Street, Śnieżka, Tęcza,Związek Szlachty Polskiej Oddział Wrocławski oraz Państwo Barbara i Janusz Tchórzewscy.

Opłatek odbył się pod patronatem medialnym Tygodnika Katolickiego Niedziela, Radia Rodzina oraz Gazety Wrocławskiej.
Michał Kwilecki
koordynator lokalny Opłatka Maltańskiego we Wrocławiu

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -