Aktualności

Opłatek Maltański w Poznaniu dla 550 osób!

12/12/2014 


W tym roku Opłatek Maltański odbędzie się w pięciu miejscach.
W sumie pomocą zostanie objętych 550 osób.

10 grudnia br został zorganizowany Opłatek Maltański dla podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

12 i 15 grudnia br zostały zorganizowane także wigilie dla gości Maltańskiego Centrum Pomocy „Komandoria” oraz Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego „Pro Seniores”

17 grudnia br zaplanowano Opłatek Maltański dla dzieci z ubogich rodzin, a dzień później 18 grudnia zaplanowano Opłatek i świąteczne spotkanie
dla Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej „Oratorium Maltańskie”.

20 grudnia br odbędzie się Opłatek Maltański dla podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Poznaniu.

W sumie pomocą zostanie objętych 550 osób!

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -