Aktualności

Opłatek Maltański 2021 w Szczyrzycu

27/12/2021 


W dniu 16.12.2020r. w DPS w Szczyrzycu odbył się 7 Opłatek Maltański. Pomimo wielkich chęci organizatorów i wyczekiwania tego wydarzenia przez mieszkańców DPS nie udało się nam świętować w pełnym gronie tzn. w obecności Przyjaciół, którzy na co dzień towarzyszą i wspierają mieszkańców.

Przygotowania dekoracji i pakowania świątecznych prezentów rozpoczęły się na długo przed ustalonym terminem uroczystości przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Domu.

Z rozpoczęciem tradycyjnie czekaliśmy do pojawienia się pierwszej gwiazdki. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od życzeń dla podopiecznych od Koordynatora Opłatka Maltańskiego w Szczyrzycu – Kawalera Wielkiego Krzyża Łaski Magistralnej – dr Tomasza Krupińskiego. Następnie po krótkiej modlitwie mieszkańcy dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Po skończonej kolacji wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć krótkie jasełka w wykonaniu aktorów DPS, następnie wysłuchali życzeń w języku angielskim wyśpiewanych głośno przez uczestników zajęć z języka angielskiego  i przyszedł czas oczekiwany przez każdego z mieszkańców, czyli wręczenie wypakowanych po brzegi prezentów świątecznych.Do późnych godzin wieczornych trwało świąteczne kolędowanie i wspólne celebrowanie tego pięknego wydarzenia.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -