Materiały dla prasy, lokalnych oddziałów MSM, organizatorów, sponsorów i osób zaangażowanych.

Do pobrania  bez autoryzacji


Prezentacja Dzieła Opłatka Maltańskiego

Prezentacja


Folder 2012 (folder)


Teksty

Opłatek Maltański

Historia Zakonu i ZPKM


Logotyp „Wspieram Opłatek Maltański”

Sponsorzy OM  upoważnieni są do stosowania w celach informacyjnych logotypu OM, który to stanowi świadectwo ofiarowanej pomocy, przypominając jednocześnie, że nie wiele trzeba, aby wspomóc drugiego człowieka.

Logotyp może zostać załączony na stronie internetowej oraz w materiałach marketingowych firm sponsorujących Opłatek Maltański 2012.

Logotyp OM może być pobrany jedynie przez firmy oraz media, które wsparły dzieło Opłatka Maltańskiego, z zastrzeżeniem, że nie mają one uprawnień do przekazywania go osobom trzecim.

Wobec bezpodstawnego i bezprawnego użycia logotypu OM zostaną zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy ze sponsorów otrzyma pisemne upoważnienie stosowania logotypu OM pocztą elektroniczną.

logo „Opłatek Maltański”
logo „wspieram…”
powyższe logotypy (cdr)


Poligrafia

wzór programu (pdf)
wzór zaproszenia (pdf)
 wzór podziękowania (pdf)


Zdjęcia (kliknij alby pobrać w oryginalnym rozmiarze)

JEm ks. Franciszek Kardynał Macharski


Nasz kanał na YouTube

http://www.youtube.com/oplatekmaltanski


Facebook

http://www.facebook.com/oplatekmaltanski

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -