Opłatek

 • ks. Franciszek Kardynał Macharski, Opłatek Maltański, Chrzanów 2006

  05/09/2014

  OPŁATEK MALTAŃSKI 2014 – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – ORGANIZACJI NOWYCH OPŁATKÓW MALTAŃSKICH!

  Szanowni Państwo! Każdego roku Zakon Maltański w Polsce oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, współpracując z właścicielami restauracji, zapraszają do świątecznego stołu i wspólnoty wigilijnej coraz więcej ludzi w potrzebie. Organizacja jest możliwa dzięki gościnności restauratorów, sprawności koordynatorów i darowiźnie od firm i ludzi, którzy mając więcej, potrafią się dzielić.

  Więcej
 • 12/04/2014

  Spotkanie ze sponsorami i darczyńcami Opłatka Maltańskiego 2013

  Opłatek Maltański jako ogólnopolska akcja charytatywna działająca już w 8 miastach w Polsce, nie mogłaby działać gdyby nie grono ludzi dobrego serca, sponsorów, pracowników lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i wolontariuszy. To właśnie dla nich, dzięki uprzejmości pana Jerzego Donimirskiego, zostało zorganizowane spotkanie w restauracji Gródek w Krakowie. Był to dzień przede wszystkim podziękowania darczyńcom oraz organizatorom akcji, bez których żadna pomoc ubogim rodzinom i osobom samotnym nie miałaby miejsca.

  Więcej
 • 12/02/2014

  Dziękujemy sponsorom i darczyńcom!

  Dziękujemy sponsorom i darczyńcom za wsparcie Opłatka Maltańskiego 2013, za możliwość ofiarowania ciepła i uśmiechu osobom potrzebującym! To dzięki waszej hojności opłatek maltański objął pomocą: potrzebujące rodziny wielodzietne, osoby samotne i niepełnosprawne w 8 miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Tarnowie, Myślenicach, Chrzanowie, Wieliczce i Wadowicach!

  Więcej
 • 30/12/2013

  Opłatek Maltański w Warszawie

  20 grudnia 2013 r. po raz pierwszy w Warszawie, odbył się Opłatek Maltański. W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie z podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej im. A. Tymowskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola opłatkiem podzielili się Damy i Kawalerowie Zakonu Maltańskiego oraz maltańscy wolontariusze.

  Więcej

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -