Aktualności

15 GRUDNIA OPŁATEK MALTAŃSKI W DWORZE KOMBORNIA

16/12/2015 


Kilka miesięcy przygotowań zamkniętych w kilku godzinach i w bardzo wielu uśmiechniętych twarzach. Opłatek Maltański po raz pierwszy gościł w naszym regionie Polski. Dzięki życzliwości właścicieli Dworu Kombornia – Państwa Marzanny i Ryszarda Skotnicznych mogliśmy dziś, 15 grudnia 2015 roku włączyć się w organizację tego wyjątkowego Dzieła Maltańskiego.
Jak podkreślał w czasie słowa do zgromadzonych gości ojciec Marek Pieńkowski, dominikanin i kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, wpisuje się ono w sposób szczególny w wielowiekowe hasło Zakonu Maltańskiego – Obrona wiary i pomoc potrzebującym. Z kolei gospodarz witając zgromadzonych podkreślał historyczną rolę dworów, jako instytucji otwartych i wspierających. W czasie opłatka ugoszczono prawie 150 osób z gminy Korczyna– zarówno dorosłych, jak i dzieci. Biskup Adam Szal poświęcił opłatki, a po przełamaniu się nimi ze zgromadzonymi, zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Uroczystość wzbogacał zespół muzyczny, który reprezentował Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, zaś jej ukoronowaniem była wizyta Św Mikołaja, który wszystkim dzieciom wręczył prezenty. Nie zabrakło ich także dla osób dorosłych. Po zakończeniu Opłatka każdy z przybyłych otrzymał świąteczną paczkę. Mam nadzieję, że tę świetną atmosferę świąteczną każdy z obecnych zabrał do swoich domów.

 

Dziękuję bardzo za pomoc w organizacji Opłatka Maltańskiego Panu Ryszardowi i Pani Marzannie, którzy wraz synami bardzo mocno włączyli się w przygotowanie i prowadzenie dzisiejszej uroczystości. Pani Hannie Wesołowskiej – Starzec- koordynatorowi ogólnopolskiemu Opłatka Maltańskiego, Panu Bartoszowi Bielec i pracownikom Dworu Kombornia za pomoc i zaangażowanie w dzisiejsze wydarzenie. Księdzu Biskupowi Adamowi Szal, który zechciał towarzyszyć nam podczas wigilijnej wieczerzy, proboszczowi parafii Korczyna ks Edwardowi Sznajowi, proboszczowi parafii Kombornia, ks Andrzejowi Wydrzyńskiemu, Panu Wójtowi gminy Korczyna Janowi Zychowi, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sponsorom, oraz wolontariuszom Fundacji Maltańska Służba Medyczna z Krosna: Marynie Lechoniewicz, Dominice Szuba, Jakubowi Bilik, Pauli Słabik, Paulinie Gaj, Renacie Urbanek, Oliwii Serwatka, Weronice Czekańskiej.
Dariusz Sałata
Komendant MSM Krosno

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -