Aktualności

4 MEDALE PRO MERITO MELITENSI DLA WOLONTARIUSZY OM

10/11/2016 


MAMY ZASZCZYT POINFORMOWAĆ, ŻE

SREBRNE MEDALE PRO MERITO MELITENSI

ZOSTAŁY PRZYZNANE

PANI DANUCIE KOSEK

PANI ANNIE JAROSIŃSKIEJ

PANI DOROCIE KŁECZEK

PANU MIECZYSŁAWOWI KUCHARSKIEMU

ZA PONAD 10 LETNIĄ PRACĘ CHARYTATYWNĄ NA RZECZ UBOICH I CIERPIĄCYCH, PEŁNE ZAANGAŻOWANIE W PROMOWANIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH
ORAZ KOORDYNACJĘ OPŁATKÓW MALTAŃSKICH

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY!

ORDER PRO MERITO MELITENSI TO ODZNACZENIE PAŃSTWOWE PRZYZNAWANE PRZEZ

SUWERENNY ZAKON SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO.

ORDERY PRZYZNAWANE SĄ MĘŻCZYZNOM I KOBIETOM, KTÓRYCH DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄ

HONOR ZAKONU, AKTYWNIE PROMUJĄ WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE ORAZ PRACUJĄ

CHARYTATYWNIE DLA UBOGICH I CIERPIĄCYCH.

DECYZJĘ O PRZYZNANIU ODZNACZENIA, JEGO KLASIE, RANDZE I RODZAJU, PODEJMUJE WIELKI

MISTRZ ZAKONU PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII SUWERENNEJ RADY ZAKONU.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -