Aktualności

29 MIAST ZORGANIZUJE OPŁATEK MALTAŃSKI!

10/11/2016 


 

15 LAT OPŁATKA MALTAŃSKIEGO!
29 MIAST
3000 BENEFICJENTÓW

CZYLI:

W ROKU 2016
WSPARCIEM OBJĘTE ZOSTANĄ KOLEJNE RODZINY,
OSOBY SAMOTNE, OPUSZCZONE, NIEPEŁNOSPRAWNE
W CAŁEJ POLSCE

I ZA TO JUŻ DZIĘKUJEMY!

15 LAT PRACUJEMY SYSTEMATYCZNIE I WYTRWALE RAZEM Z WAMI WSPANIAŁYMI LUDŹMI DOBREJ WOLI, RESTAURATORAMI, DARCZYŃCAMI, SPONSORAMI, WŁADZAMI MIAST, PRACOWNIKAMI LOKALNYCH OŚRODKÓW POMOCY,  WOLONTARIUSZAMI.

W LATACH 2002-2015 WSPARCIE OTRZYMAŁO 8888 OSÓB POTRZEBUJĄCYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 27 MIASTACH.

ALE I PROSIMY

PROSIMY O WSPARCIE AKCJI, KTÓRĄ W TYM ROKU SZCZEGÓLNIE UMACNIAMY, ABY W KOLEJNYCH LATACH MOGŁY PONOWNIE DOŁĄCZYĆ NOWE MIASTA, ABY NASZA POMOC MOGŁA BYĆ WIĘKSZA I SKUTECZNIEJSZA.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -