Aktualna działalność Związku Polskich Kawalerów Maltańskich


Maltański Koncert Charytatywny w 100 lecie Odzyskania Niepodległości na rzecz Opłatka Maltańskiego 

Film – Opłatek Maltański z 2004 roku – jest pierwszym filmem instruktażowych i informacyjnym. W spotkaniu uczestniczył JEm. ks. Franciszek Kardynał Macharski. Spotkanie odbyło się w Pałacu Pugetów w Krakowie.


 

Film – Opłatek Maltański z 2012 roku pokazuje przebieg najważniejszych etapów spotkania wigilijnego, które odbyło się w Krakowie w Restauracji u Pollera. Jest to druga wersja filmu instruktażowego.


 

Film – Zakon Maltański na świecie i w Polsce
realizacja Jarosław Mańka

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -