Aktualności

Zakon Maltański w Polsce oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej dziękują za każdy dar i za każdą pomoc!

05/02/2015 


Opłatek Maltański i wiele radości wynikającej z organizacji akcji nie byłyby możliwe bez sponsorów, darczyńców (firm i osób prywatnych), instytucji (MOPS i Urzędy Miejskie) oraz wolontariuszy!

W imieniu Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich raz jeszcze dziękuję – za pomoc, zaangażowanie, wiarę w czynienie dobra, hojność i swój czas! A okazja do podziękowania osobistego z pewnością będzie, ale o tym już wkrótce!

Hanna Wesołowska-Starzec
koordynacja ogólnopolska

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -