Aktualności

X Jubileuszowy Wieczór Maltański

14/11/2012 


Już po raz dziesiąty Związek Polskich Kawalerów Maltańskich zaprasza na Wieczór Maltański pod patronatem J. E. Prezydenta Zakonu.

26 listopada 2012 w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 5 w Krakowie, o godz. 19:15 odbędzie się Koncert Dobroczynny pt. „Świat w Kolorze Nadziei”.

Zobacz zaproszenie [PDF]: Zaproszenie_2012_XJWM

Wystąpią: Alicja Majewska Włodzimierz Korcz oraz Strzyżowski Chór Kameralny

Wieczór poprowadzą: Beata Malczewska i Mikołaj Grabowski.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony dla dzieci i sierot z Armenii, Gruzji i Macedonii przebywających w domach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Matki Teresy

WYSOKI PATRONAT
J.Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
J.Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski

PATRONAT HONOROWY
J.E. Andrzej Potworowski – Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
J.E. Hanna Suchocka – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim w Rzymie
J.E. Paweł Gieryński – Ambasador Zakonu Maltańskiego w FYR Macedonia
J.E. Vincenzo Manno – Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce
J.E. Maciej bar. Heydel – Delegat Zakonu Maltańskiego w Republice Federalnej Niemiec

PATRONAT
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

KOMITET HONOROWY
W.Ks. Adam Boniecki – Redaktor Senior
W. Ks. Infułat Jerzy Bryła – Duszpasterz Środowisk Twórczych
Christophe Ceska – Konsul Generalny Republiki Austrii
Alexis Chahtahtinsky – Konsul Generalny Republiki Francji
Ellen Germain – Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Mikołaj Grabowski – Dyrektor Narodowego Starego Teatru
Prof. dr hab. Marek Kaciński – Kierownik Katedry Neurologii Dzieci i Młodziezy UJ
Dr Werner Köhler – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
Marek Lisánsky – Konsul Generalny Republiki Słowackiej
Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz – Kierownik Katedry Immunologii Collegium Medicum UJ
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Prof. dr hab. Marian Reinfuss – Dyrektor Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie o/Kraków
Prof. zw. dr hab. Jerzy Sadowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Kraków
Andrzej Wajda

KOMITET ORGANIZACYJNY
Beata Malczewska Starowieyska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Zbigniew Chłap
Halina Jarczyk
Aleksandra Schoen-Żmijowa
Wiktor Hahn
Wojciech Starowieyski – Koordynacja

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
Urząd Miasta Krakowa
Wojewoda Małopolski
Małopolski Urząd Wojewódzki
Teatr Stary
Lekarze Nadziei
Klub Krakowski

PATRONAT MEDIALNY
TVP Kraków
Tygodnik Powszechny
Radio Kraków
Dziennik Polski
Info Architektura
kraków.pl

SPONSORZY I DONATORZY
Aspen
Donimirski Pałac Pugetów Business Center
Restauracja Kościuszko
Cukiernia Wojciech Wilk
Adamed
FM Bank
Kapsch
Street Media
Thermaleo

Wszystkim Osobom Prywatnym, Sponsorom, Stowarzyszeniom oraz Pracownikom Narodowego Starego teatru, którzy w jakikolwiek sposób wspierają to przedsięwzięcie sercem, pracą lub darowizną składamy wielkie podziękowania.

karta – cegiełka – 100 zł / 50 zł organizatorzy i wolontariusze

Kasa Narodowego Starego Teatru
ul. Jagiellońska 1
tel. 12 422 40 40 w godzinach 10.00-13.00 i 17.00-19.00
(z wyjątkiem poniedziałków) Liczba miejsc ograniczona

Biuro organizacyjne Koncertu
ul. Gontyna 5b, 30-203 Kraków
tel. 501 330 408
www.koncertmaltanski.pl
www.koncert.zakonmaltanski.pl
koncert@koncertmaltanski.pl

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”
KRS 0000047746
31-548 Kraków, al. Pokoju 7
Nr konta bankowego: 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833 – PKO BP SA (dopisek: „Dzieci”)

Dziękujemy za datki i wsparcie w imieniu naszych beneficjentów.

Informujemy, że każda wpłacona kwota w całości zostanie przekazana na cele podane w zaproszeniu.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -