Aktualności

Wyjątkowe, uroczyste spotkanie dla sponsorów i partnerów Opłatka Maltańskiego – Arsenał – Muzeum XX. Czartoryskich!

15/03/2016 


12 marca 2016 – Muzeum XX. Czartoryskich:

Spotkanie dla sponsorów i partnerów OM organizowane są co roku aby podsumować kolejną edycję, ale aby także móc podziękować osobiście wszystkim, którzy wspierają i tak naprawdę współtworzą akcję świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących – Opłatek Maltański.

Spotkanie rozpoczął występ chóru Gorczańskie Echo pieśnią Gaude Mater Polonia, następnie goście spotkania mogli zobaczyć krótki film o Zakonie Maltańskim. Po takim wprowadzeniu nastąpiło oficjalne powitanie gości przez dr Krzysztofa Moczurada szefa Konfraterni Małopolskiej oraz Prezesa Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie oraz ogłoszenie przez Kanclerza ZPKM – Ksawerego Konarskiego – wspaniałej wieści z Rzymu o nadaniu srebrnych medali Pro Merito Melitensi czterem osobom od lat związanych z charytatywną pracą na rzecz dzieł Zakonu Maltańskiego, w tym na rzecz Opłatka Maltańskiego. Odznaczone osoby:

  1. Danuta Kosek – kierownik MOPS filii nr 6
    p. Anna Jarosińska – pracownik socjalny OPS w Chrzanowie
    p. Dorota Kłeczek – Dyrektor MGOPS w Myślenicach
    p. Mieczysław Kucharski – właściciel Hotelu i Restauracji Marysin Dwór w Katowicach

ORDER PRO MERITO MELITENSI TO ODZNACZENIE PAŃSTWOWE PRZYZNAWANE PRZEZ SUWERENNY ZAKON SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO. ORDERY PRZYZNAWANE SĄ MĘŻCZYZNOM I KOBIETOM, KTÓRYCH DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄ HONOR ZAKONU, AKTYWNIE PROMUJĄ WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE ORAZ PRACUJĄ CHARYTATYWNIE DLA UBOGICH I CIERPIĄCYCH.

Odznaczonym zostały wręczone kwiaty, a medale dopiero zostaną wręczone przy uroczystej okazji oraz przy udziale Prezydenta ZPKM.

Po tak miłej wiadomości Hanna Wesołowska-Starzec – kierownik koordynacji podsumowała akcję dzieląc się informacjami o hojności darczyńców w skali ogólnopolskiej oraz zaprosiła do udziału i wsparcie kolejnej edycji dzieła.

Po prezentacji rozpoczęła się część, w której członkowie Zakonu Maltańskiego dziękowali przybyłym firmom, przedstawicielom władz miejskich, pracownikom ośrodków pomocy społecznej oraz koordynatorom wręczając dyplom oraz upominek – pins w kształcie tarczy z krzyżem maltańskim.

Po części oficjalnej zebrani gości zostali zaproszeni na cocktail do Hotelu Polskiego.

Spotkanie wspaniałe, pełne radości i licznych planów na przyszłość, a wszystko po to, by razem móc pomagać innym. Im jest nas więcej tym będzie łatwiej realizować ten plan!

Podczas spotkania goście mogli posłuchać także o aktualnych projektach Fundacji XX. Czartoryskich, o których opowiadał prezes Fundacji Rafał Ślaski.

Bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę w salach Arsenału oraz w Hotelu Polskim!

Relacja w mediach 6 minuta i 50 sekunda w Kronice Krakowskiej:
http://krakow.tvp.pl/24408878/12-iii-2016-godz-2145

 

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -