Aktualności

PODZIĘKOWANIE I PODSUMOWANIE ZAMEK KORZKIEW 1.10.2022

12/10/2022 


Dziękujemy za wspaniałe spotkanie!
1 października w gościnnym Zamku Korzkiew podsumowaliśmy 20 lat pomocy Opłatka Maltańskiego oraz 7 miesięcy intensywnej pracy na rzecz pomocy uchodźcom oraz ofiar wojny na Ukrainie. Spotkaliśmy się z darczyńcami, partnerami, organizatorami pomocy z całej Polski, z wolontariuszami oraz ratownikami narażającymi życie, aby dotrzeć w najdalsze zakątki UA. Był to także wyczekany moment wręcznia odznaczenia państwowego Zakonu Maltańskiego: Brązowego Medalu Pro Merito Melitensi Pani Małgorzacie Pelc za wytrwałą służbę oraz działania na rzecz potrzebujących, przyznany w Rzymie A.D. 2021. To zaszczyt spotkać się w takim gronie i móc wyrazić wdzięczność. To także motywacja do dalszych działań, o których rozmawialiśmy i planowaliśmy. Dzięki Wam będzie to możliwe!
 
Agenda spotkania:
Msza św. w kościele w Korzkwi w intencji pokoju na świecie.
Powitanie gości na Zamku: Jacek hr Tarnowski prezydent ZPKM
Podsumowanie Opłatka Maltańskiego: dr Hanna Wesołowska-Starzec oraz Jerzy Donimirski
Podsumowanie Pomocy Ukrainie: dr Marcin Świerad Szpitalnik ZPKM
Wręczenie podziękowań i medali.
List od JE Nielsa Lorijna Ambasadora Zakonu Maltańskiego w Polsce odczytała Radca Ministra Aleksandra Konarska.

Więcej zdjęć już wkrótce.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -