Aktualności

Opłatki Maltańskie

10/12/2012 


artykuł Bogdana Gancarza w „Gościu niedzielnym”

link: http://krakow.gosc.pl/doc/1386098.Oplatki-Maltanskie

Tekst artykułu:

W kilku miastach Małopolski odbędą się Opłatki Maltańskie. Organizują je: Polski Związek Kawalerów Maltańskich i lokalne MOPS-y.

W Opłatkach Maltańskich bierze często udział ks. kard. Franciszek Macharski, który sam jest członkiem Zakonu Maltańskiego Pierwszy opłatek odbył się 10 lat temu w Krakowie. Jego pomysłodawcą i sponsorem był Jerzy Donimirski, Kawaler Maltański, przedsiębiorca, właściciel krakowskiego pałacu Pugetów.

Pomoc dobroczynna jest bowiem częścią dewizy Zakonu Maltańskiego – „Tuitio fidei et obsequium pauperum” (Obrona wiary i pomoc potrzebującym).

– Chciałem, żeby uczestniczące w Opłatku rodziny i osoby samotne poczuły nie tylko ciepłe nastawienie lecz także aby miały poczucie, że nie daje im się czegoś z łaski, byle jak. Staramy się, żeby opłatki odbywały się zawsze w porządnych restauracjach, każdy z uczestników otrzymuje zaproszenie wydrukowane pięknie na eleganckim papierze, zaadresowane imiennie i odręcznie – powiedział Jerzy Donimirski. Z czasem akcja rozszerzyła się na dwa inne miasta Małopolski: Chrzanów i Myślenice oraz na śląskie Katowice. W bieżącym roku Opłatki Maltańskie odbędą się po raz pierwszy w Wadowicach i w Wieliczce.

Donimirski wciągnął do akcji znajomych restauratorów i przedsiębiorców. Nawiązał również współpracę z lokalnymi Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które mają rozeznanie w potrzebach swych podopiecznych i proponują osoby zapraszane następnie na Opłatki Maltańskie.

– Apelujemy o wsparcie przede wszystkim do zasobnych przedsiębiorców i firm, a nie do posiadaczy przysłowiowego „wdowiego grosza”, którzy sami nie mają wiele – powiedział J. Donimirski.

W trakcie opłatków odbywa się spotkanie przy stole z potrawami wigilijnymi, odmawiane są modlitwy, śpiewane kolędy. Każdy z uczestników dostaje paczkę. -To nie jest jednak tylko punkt rozdawnictwa paczek. Jesteśmy wówczas jakby 150. osobową – mówi Jerzy Donimirski. – Opiekunem duchowym jest zawsze miejscowy proboszcz. Naszym opłatkom patronuje i często w nich uczestniczy ks. kard. Franciszek Macharski, który jest członkiem naszego zakonu, podobnie jak ks. kard. Stanisław Dziwisz – dodaje.

Tegoroczne Opłatki Maltańskie w Małopolsce odbędą się: 14 grudnia w Wadowicach, 15 grudnia w Krakowie, 16 grudnia w Wieliczce, 20 grudnia w Myślenicach i 22 grudnia w Chrzanowie.

– Organizatorzy zapraszają firmy i osoby prywatne do wspólnego dzieła, które polega na organizacji spotkania wigilijnego oraz na zakupie produktów do paczek, którymi zostają obdarowani zaproszeni goście ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne, niepełnosprawne. Podczas wigilijnego spotkania osoby dorosłe otrzymują paczki z artykułami spożywczymi (m.in. kawa, herbata, barszcz, wędliny, owoce, kakao). Prezenty dla dzieci zawierają słodycze oraz – zależnie od potrzeb – elementy ubrania, zabawki, przybory szkolne – apeluje Hanna Wesołowska-Starzec, koordynatorka Opłatka Maltańskiego.

Wpłaty i deklaracje darów rzeczowych które napłyną do organizatorów przed 12 grudnia będą przeznaczone na tegoroczny Opłatek. Te które spłyną po tej dacie, zasilą organizację Opłatka Maltańskiego w 2013 r. Zbiórka trwa bowiem cały rok. Darowizny pieniężne można wpłacać na konto:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Pomoc Maltańska, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań,
nr 69 1240 6595 1111 0000 5625 6091.
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: „Opłatek Maltański”.

Informacje szczegółowe można znaleźć na internetowej stronie organizatorów: www.oplatek maltanski.org, oraz zasięgnąć telefonicznie u koordynatorki Hanny Wesołowskiej-Starzec (12 261-38-38 lub 696-402-764).

Patronem medialnym Opłatków Maltańskich jest „Gość Niedzielny”.

Zakon św. Jana z Jerozolimy zwany Maltańskim, jest starym zakonem rycerskim powstałym w 1050 r. w Jerozolimie. Joannici jak zwano ich potocznie, początkowo chronili pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Z czasem stworzyli na Rodos i Malcie suwerenne państwo. Zakon którego siedziba mieści się w Rzymie, do dziś jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego.

Nie prowadzi obecnie działalności militarnej lecz wyłącznie duchową i dobroczynną. Działał i działa również na terenie Polski.

Wielu Kawalerów i Dam maltańskich mieszka w Krakowie m. in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski, prof. Zbigniew Chłap, znany lekarz, prof. Jan. K. Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego, dr Krzysztof Moczurad, lekarz, Jerzy Donimirski, przedsiębiorcą, prof. Jacek Międzobrodzki, biotechnolog z UJ, Stanisław Deskur. Kawalerem Maltańskim był również zmarły w ub. roku kard. Andrzej Deskur. Małopolscy Maltańczycy działają aktywnie na niwie dobroczynnej. Prócz wspomnianych Opłatków Maltańskich prowadza m. in. w Krakowie na Woli Justowskiej Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. W trakcie pielgrzymek zaś niesie pomoc będąca pod patronatem Zakonu, Maltańska Pomoc Medyczna.

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -