Aktualności

OPŁATEK MALTAŃSKI 2019 W CHRZANOWIE

07/01/2020 


W dniu 14.12.2018r odbył się czternasty Opłatek Maltański. Spotkanie miało miejsce po raz pierwszy w Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie. Tegoroczny Opłatek Maltański był dedykowany w szczególności osobom samotnym, starszym, schorowanym i z niepełnosprawnością. Zaprosiliśmy również dzieci z Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Chrzanowie oraz dzieci przebywające
w spokrewnionej pieczy zastępczej. Na spotkanie przy wigilijnym stole przybyło 120 osób!

Spotkanie świąteczne było jednym z doraźnych działań Zakonu Maltańskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opłatek Maltański tradycyjnie rozpoczął Pan Stanisław Paluch z Maltańskiej Służby Medycznej, który zaczął od powitania gości zaproszonych: ks. Romana Sławeńskiego Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie, Pana Roberta Maciaszka Burmistrza Miasta Chrzanowa, Panią Jolantę Zubik Zastępcę Burmistrza Miasta Chrzanowa, Pana Stanisława Czarny Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie, Panią Renatę Wiszniewską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Pana Łukasza Jarskiego Przedstawiciela Zakonu Maltańskiego z Delegatury Śląskiej ZPKM. W duchu wiary i przy śpiewie kolęd dało się poczuć radość płynącą z ludzkich serc w czasie oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Nie zabrakło łamania się opłatkiem, przemówień gości zaproszonych i życzeń płynących z ust do ust w serdecznej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Dzień ten został ubogacony występem dziecięcego zespołu „Impresja” z MOKSiR w Chrzanowie, które zaśpiewały kolędy.

Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sponsorom lokalnym takim jak: Restauracja „Pod Jesionem”, firma „WIPEXIM” Wiesław i Halina Pstrucha,  firma „ASTIR” Renata
i Wojciech Małodobry, Związki Zawodowe z ZG „Janina” w Libiążu, firma DAN CAKE Polonia” w Chrzanowie, podopieczni OPS mogli otrzymać potrzebne wsparcie. W tym roku również dzięki sponsorom, po raz pierwszy, nasi podopieczni skorzystali z transportu, którym ci najbardziej potrzebujący pomocy przyjechali na Opłatek i zostali odwiezieni do domu po jego zakończeniu.

Opłatek Maltański został już na stałe wpisany w dzieło pomocowe Samorządu Gminy Chrzanów, który od czternastu lat w ten sposób pomaga mieszkańcom.

Ewelina Kożuch

OPS w Chrzanowie, Koordynacja OM w Chrzanowie

 

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -