Aktualności

OPŁATEK MALTAŃSKI 2017 W WADOWICACH

11/01/2018 


OPŁATEK  MALTAŃSKI  W  WADOWICACH 

          18 grudnia 2017 roku w Wadowicach odbył się po raz szósty Opłatek Maltański. W Wadowickim Centrum Kultury zorganizowano przedświąteczne spotkanie dla osób potrzebujących, osób samotnych i niepełnosprawnych, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami – będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z kolei kolacja wigilijna została przygotowana przez Restaurację Graniczna z Wadowic.Organizatorami spotkania wigilijnego byli: Związek Kawalerów Maltańskich oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach. W sumie do wigilijnego stołu zaproszono 70 osób. Opiekę duszpasterską podczas całego spotkania sprawował ks. infułat Jakub Gil, który wraz ze zgromadzonymi ludźmi pomodlił się oraz pobłogosławił opłatki, którymi następnie wszyscy na sali się łamali – składając sobie życzenia świąteczne.
 W spotkaniu udział wzięli również: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach wraz z zespołem pracowników zaangażowanych w przygotowanie uroczystości, jak również Anna Łodzińska – Zakon Maltański.

            Zaproszeni goście podczas spotkania zobaczyli przedstawienie – Jasełka w wykonaniu uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika w Wadowicach.

            Zwieńczeniem wieczoru, było przybycie Świętego Mikołaja, który każdemu z zaproszonych gości wręczył imienną, świąteczną  paczkę. Dzięki szczodrości darczyńców mogliśmy każdemu uczestnikowi wieczerzy wręczyć ową paczkę.  

Wioletta Koźbiał
Pracownik MOPS Wadowice, koordynator Opłatka Maltańskiego w Wadowicach

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -