Aktualności

List od organizatorów i 20 edycja Opłatka Maltańskiego

02/07/2021 


Drodzy Państwo!

Chcielibyśmy podzielić się bardzo ważną informacją, ale najpierw kilka słów historii, następnie puenta, która zobowiązuje nas do jeszcze większej pracy i wysiłku:

20 lat temu, w grudniu, spotkało się w jednym miejscu blisko 100 osób: osoby samotne, w podeszłym wieku, opuszczone, niepełnosprawne, były też rodziny z dziećmi. Nikt nie znał się, ale atmosfera miejsca, ciepły i pięknie podany posiłek oraz moment modlitwy i przełamania się opłatkiem, spowodował, że grono to, stało się wspólnotą, pełną radości, mimo ogromu trosk w każdej z obecnych osób. A było to w Pałacu Pugetów w Krakowie w roku 2002 z inicjatywy Jerzego Donimirskiego, właściciela Pałacu.
W pierwszym Opłatku Maltańskim uczestniczył JEm. Kard. Ks. Franciszek Macharski, który objął tę inicjatywę opieką duchową i patronował jej przez wiele kolejnych lat. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomoc Opłatka była właściwie ukierunkowana od samego początku: zaproszonymi gośćmi były osoby w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Idea krakowskich, świątecznych spotkań dała początek maltańskiemu projektowi, który obecnie prowadzony jest w 28 miastach, w tym w Londynie w UK i Energodarze na Ukrainie.

Do projektu, 11 lat temu dołączyłam i ja, biorąc pod opiekę 4 miasta: Kraków, Katowice, Myślenice i Chrzanów. W kolejnych latach, z pomocą Jerzego Donimirskiego, rozwinęliśmy projekt na kolejne 6 (w roku 2012), 8 (w roku 2013), 15 (w latach 2014-2015) i obecnie 28 (od 2016) miast i miejscowości. W każdym z miast  funkcję  koordynatora i opiekuna projektu  sprawuje  lokalny  lider, który we współpracy z lokalnym  Ośrodkiem Pomocy realizuje misję projektu. Dzięki temu Opłatek Maltański rocznie obejmuje pomocą blisko 3000 osób, a prowadzona jest także pomoc w ciągu roku.

I puenta: działania te, choć specjalnie nie nagłaśniane, zostały dostrzeżone i docenione odznaczeniami państwowymi Prezydenta Rzeczpospolitej Polski oraz medalami państwowymi Zakonu Maltańskiego. Otrzymaliśmy je (Jerzy Donimirski: Srebrny Krzyż Zasługi, Hanna Wesołowska-Starzec: Brązowy Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal Pro Merito Melitensi, Jan Życzkowski: Srebrny Medal Pro Merito Melitensi, Michał Kwilecki: Srebrny Medal Pro Merito Melitensi, Anna Sawicka-Róg, Justyna Czyż-Seidel oraz Teresa Stanisławczyk: Brązowe Medale Pro Merito Melitensi) kilka dni temu w Warszawie i Krakowie podczas uroczystości Dni Patrona Zakonu Maltańskiego – Św. Jana Jerozolimskiego. Podczas uroczystości odznaczenia zostały wręczone także osobom czynnie i systematycznie wspierającym inne dzieła maltańskie.

Odznaczenia te, będące symbolicznym podziękowaniem od Państwa Polskiego oraz Zakonu Maltańskiego, należą się Wam – całemu naszemu zespołowi!:
Wolontariuszom – ludziom pełnym pasji pomagania i poświęcenia,
Pracownikom MOPS – ludziom wytrwałym, serdecznym i pełnym empatii,
Darczyńcom – wspaniałym, wielkim ludziom, dzięki którym możemy działać!

Dzieło pomocy Opłatka stało się także podłożem wieloletnich przyjaźni, nowych projektów, znaczących wydarzeń. To wszystko dzięki Wam, sami nie dalibyśmy rady.

Dziękujemy  Bogu i Wam za te wszystkie lata, i bierzemy się do pracy!

Hanna Wesołowska-Starzec
Jerzy Donimirski

 

 

Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

- PARTNER -